Els glossaris de terminologia utilitzats en aquest lloc

El nombre d’entrades d’aquest glossari és 6.
Cerca temes del glossari (s’admeten expressions regulars)

Glossaris

Termini Definició
s.

segon

Nombre de visualitzacions - 89226
sg
centigrama
Nombre de visualitzacions - 4400
cm / seg
centímetre (s) per segon
Nombre de visualitzacions - 4614
cm2
centímetre quadrat
Nombre de visualitzacions - 3959
cm3
centímetre cúbic
Nombre de visualitzacions - 3965
SN
Santinewton
Nombre de visualitzacions - 4516
Отчет должны сдавать юридические лица (включая малые предприятия), а также индивидуальные предприниматели, ведущие разведку и добычу полезных ископаемых (пользователи недр) по установленным объектам недропользования на основании лицензий на пользование недрами.
18:05 23-04-2021 Més detalls ...
L’oficina central del Servei d’Impostos Federals de la Federació de Rússia no considera queixes contra les decisions de suspensió del registre estatal.
17:00 23-04-2021 Més detalls ...
La majoria de treballadors autònoms són utilitzats per empreses de fins a 100 treballadors (19%), i menys, per grans organitzacions amb més de 1000 treballadors (9%).
16:20 23-04-2021 Més detalls ...