Els glossaris de terminologia utilitzats en aquest lloc

El nombre d’entrades d’aquest glossari és 6.
Cerca temes del glossari (s’admeten expressions regulars)

Glossaris

Termini Definició
s.

segon

Nombre de visualitzacions - 89223
sg
centigrama
Nombre de visualitzacions - 4400
cm / seg
centímetre (s) per segon
Nombre de visualitzacions - 4614
cm2
centímetre quadrat
Nombre de visualitzacions - 3959
cm3
centímetre cúbic
Nombre de visualitzacions - 3965
SN
Santinewton
Nombre de visualitzacions - 4516
L’oficina central del Servei d’Impostos Federals de la Federació de Rússia no considera queixes contra les decisions de suspensió del registre estatal.
17:00 23-04-2021 Més detalls ...
La majoria de treballadors autònoms són utilitzats per empreses de fins a 100 treballadors (19%), i menys, per grans organitzacions amb més de 1000 treballadors (9%).
16:20 23-04-2021 Més detalls ...
A la pàgina 1C: Aula hi ha un enregistrament en vídeo d'una conferència sobre el registre de treballadors estrangers a "1C: ZUP 8" (ed. 3).
00:42 23-04-2021 Més detalls ...
El Ministeri d’Hisenda va explicar quin tipus d’IVA hauria d’aplicar una organització russa que processés les matèries primeres de peatge procedents d’un client d’un país de la UEE (República Kirguisa).
00:30 23-04-2021 Més detalls ...