Nom del producte Codi VT FEA EAEU
1 Impressores, fotocopiadores i màquines de fax i els seus mòduls electrònics amb funcions de xifratge (criptografia) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Màquines de butxaca per a la gravació, reproducció i presentació visual de dades amb funcions computacionals, amb funcions de xifratge (criptografia) 8470 10 000 0
3 Ordinadors de mà amb funcions de xifrat (criptografia) 8471 30 000 0
4 Màquines informàtiques i parts d’aquests, amb funcions de xifratge (criptografia) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Dispositius informàtics amb funcions de xifrat (criptografia) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Mòduls electrònics i parts de màquines de mà amb funcions de xifratge (criptografia) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Dispositius de comunicació d'abonats que tenen funcions de xifratge (criptografia) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Estacions base amb funcions de xifrat (criptografia) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Equips de telecomunicacions i les seves parts amb funcions de xifratge (criptografia) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Eines de xifratge de programari (criptogràfiques), independentment del suport d'emmagatzematge 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Documents clau 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Equips de difusió o televisió i parts del mateix, amb funcions de xifratge (criptografia) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Receptors de ràdio navegació, equips de control remot i parts d’aquests, amb funcions de xifratge (criptografia) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Equip per a accés a la xarxa d’informació i comunicació “Internet” i receptors de televisió amb funció de comunicació, les seves parts amb funcions de xifrat (criptografia) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Circuits integrats electrònics, dispositius d’emmagatzematge amb funcions de xifrat (criptografia) o que contenen mitjans de xifrat (criptogràfics) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Altres màquines elèctriques i aparells que tinguin funcions individuals amb mètodes de xifratge (criptogràfics) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Normativa-tècnica, de disseny i de documentació operativa per a encriptació (criptogràfica) significa especificada en els paràgrafs 1 - 16 d'aquesta secció (en qualsevol suport) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

A la Federació russa, el Servei Federal de Seguretat de la Federació Russa (FSB de Rússia) és l’òrgan executiu federal autoritzat per coordinar les sol·licituds d’emissió de llicències i processar altres permisos per a la importació i exportació de mitjans de xifratge (criptogràfics) en el comerç amb països tercers.

Registre Unificat de Notificacions publicat al lloc web oficial de la Unió Econòmica Euràsia (www.eaeunion.org).

Comentaris (0)

Valorat amb 0 de 5 basat en 0 vots
No hi ha registres

Escriu alguna cosa útil

  1. Un convidat.
Valoreu el material:
Fitxers adjunts (0 / 3)
Comparteix la teva ubicació