МЕНЮ

La verificació de la duana, altres documents i (o) informació, iniciada després de l'alliberament de mercaderies, i en altres casos

  1. Quan es comprova la duana, altres documents i (o) informació en relació amb la declaració duanera, documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, la informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres, començats després l'alliberament de mercaderies, o en altres casos d'aplicació d'aquesta forma de control duaner, l'autoritat duanera té dret a sol·licitar i rebre documents i (o) informació necessària per al control duaner, d'acord amb l'article 340 TC EAEU.
  2. Els resultats de la inspecció de duanes, altres documents i (o) informació en els casos especificats al paràgraf 1 d’aquest article s’elaboraran d’acord amb la legislació dels Estats membres sobre regulació duanera.
  3. En funció dels resultats de la inspecció de duanes, altres documents i (o) informació en relació amb la declaració duanera, documents que confirmen la informació declarada a la declaració duanera, informació declarada a la declaració duanera i (o) continguda en els documents presentats a les autoritats duaneres, iniciades després de l'alliberament de les mercaderies, l'autoritat duanera pren decisions d'acord amb aquest Codi i en funció dels resultats de la inspecció de duanes, d'altres documents i (o) informació en altres casos, d'acord amb la legislació de els estats membres sobre regulació duanera.