МЕНЮ

Procediment duaner de denegació a favor de l’Estat

Article 251. Contingut i aplicació del procediment duaner de denegació a favor de l’Estat

 1. Procediment duaner denegació a favor de l’Estat: un procediment duaner aplicat en relació amb mercaderies estrangeres, segons el qual aquestes mercaderies es transfereixen gratuïtament a la propietat (ingressos) d’un estat membre sense pagament de drets de duana d’importació, impostos, especials, anti- abocaments, drets compensatoris, subjectes a les condicions per a la col·locació de mercaderies sota aquest procediment duaner.
 2. Les mercaderies sotmeses al procediment duaner de denegació a favor de l’Estat adquireixen la condició de mercaderies de la Unió.
 3. El procediment duaner de denegació a favor de l’Estat no s’aplica a les mercaderies següents:
  1. mercaderies prohibides per a la circulació d’acord amb la legislació de l’estat membre, en la propietat (ingressos) de la qual està prevista la transferència d’aquestes mercaderies;
  2. béns caducats (consum, vendes).
 4. El procediment per aplicar el procediment duaner de denegació a favor de l’Estat està establert per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera.

Article 252. Condicions per sotmetre les mercaderies al règim duaner de denegació a favor de l’Estat

Les condicions per col·locar les mercaderies sota el procediment duaner de denegació a favor de l’Estat són:

 • compliment de les prohibicions i restriccions d’acord amb l’article 7 d’aquest Codi;
 • l’absència, com a conseqüència de l’aplicació del procediment duaner especificat, de despeses dels òrgans estatals dels estats membres, que no es poden reemborsar a costa dels fons rebuts per la venda de mercaderies, llevat que la legislació de Estats membres;
 • compliment dels requisits establerts per la legislació dels estats membres sobre regulació duanera d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 251 d’aquest codi.