МЕНЮ

Normes per emplenar la casella 37 de la declaració duanera - Procediment

La columna indica el codi compost, que es forma segons el següent esquema:

XX XX XXX on:

  • element 1: el procediment declarat és un codi de dues xifres del procediment duaner declarat d’acord amb el classificador dels tipus de procediments duaners;
  • element 2: el procediment anterior és un codi de dues xifres del procediment duaner, d’acord amb el classificador de tipus de procediments duaners, si les mercaderies declarades prèviament estaven sotmeses a un altre procediment duaner, a excepció del procediment duaner de trànsit duaner (dos zeros "00" si les mercaderies declarades no estaven prèviament sotmeses a un altre procediment duaner).
  • element 3: un codi de tres dígits de les peculiaritats del moviment de les mercaderies declarades d'acord amb el classificador de les peculiaritats del moviment de mercaderies;

Classificador de tipus de procediments duaners

 

Classificador de les peculiaritats del moviment de mercaderies

Codi Nom
000 Les especificitats del moviment de mercaderies no s’han establert
001 Béns per a la prestació d'assistència gratuïta i (o) amb finalitats benèfiques
002 Béns d’ajut humanitari
003 Articles d’assistència tècnica no retornables
004 Les mercaderies es desplacen per tal de prevenir i eliminar les conseqüències de desastres naturals, emergències naturals i causades per l’home, no retornables
005 Monedes d'or, monedes nacionals i estrangeres (excepte les que s'utilitzen amb finalitats numismàtiques), títols emesos en circulació
006 Articles d’assistència tècnica a retornar
007 Es transporten mercaderies amb l'objectiu de prevenir i eliminar les conseqüències de desastres naturals, emergències naturals i causades per l'home, susceptibles de retorn
008 Mercaderies (articles de material i subministraments tècnics i equips, equips, recanvis, combustible, aliments i altres béns) exportades fora del territori duaner EAEU per garantir el funcionament de vehicles i organitzacions dels estats membres de l'EAEU o garantir l'operació de vehicles arrendats (llogats) per persones dels estats membres de l'EAEU, amb l'excepció de les mercaderies designades a la posició 010 (excepte la República de Bielorússia)
009 Productes marins procedents dels estats membres de la EAEU, capturats i importats per qualsevol mitjà de transport i reconeguts com a originaris dels estats membres de la EAEU
010 Les mercaderies es desplaçaven com a subministraments
011 Mercaderies importades temporalment al territori duaner de l'EAEU, segons les quals es suspèn l'efecte del procediment duaner d'importació temporal (admissió)
013 Béns transferits com a aportació al capital (fons) autoritzat
018 Productes lliurats incorrectament
020 Productes destinats a competicions i entrenaments esportius, concerts, representacions teatrals, competicions, festivals, esdeveniments religiosos, culturals i altres similars, demostracions en exposicions, fires, així com per a la celebració i cobertura d'esdeveniments oficials i altres en mitjans de comunicació i susceptibles de retorn, a excepció de les mercaderies denominades en posicions amb els codis 090 i 099
021 Material promocional i records no retornables
027 Embalatges, contenidors, palets utilitzats com a envasos retornables
031 Mercaderies traslladades per a ús oficial per les missions diplomàtiques i les oficines consulars dels estats membres de la EAEU
032 Mercaderies transportades per a ús oficial per les missions diplomàtiques i les oficines consulars dels estats que no són membres de la EAEU ubicats al territori duaner de la EAEU
033 Mercaderies transportades per a ús oficial per les oficines de representació dels estats en organitzacions internacionals, organitzacions internacionals o les seves oficines de representació situades al territori duaner de la EAEU
034 Mercaderies transportades per a ús oficial per part de les organitzacions especificades al paràgraf 3 del paràgraf 3 de l'article 2 del Codi duaner de la EAEU o de les seves oficines de representació situades al territori duaner de la EAEU
042 Productes subministrats o retornats prèvia reclamació
044 Productes inclosos vehicles, recanvis i (o) equips traslladats per a la seva implementació o retornats després de la reparació i (o) la garantia i el manteniment tècnic, excepte els béns especificats als articles amb els codis 135, 136, 138
054 Gas natural subministrat a les instal·lacions d'emmagatzematge de gas o retornat d'aquestes instal·lacions d'emmagatzematge (a excepció de la República de Bielorússia)
055 Mercaderies transportades per transport de canonades necessàries per a la seva posada en servei
061 Mercaderies transportades com a mostres i mostres per a investigacions i proves
062 Restes no recuperables de fonts de radiació ionitzant (excepte la República de Bielorússia)
063 Productes subministrats en virtut d’acords de repartiment de producció (a excepció de la República de Bielorússia)
070 Productes per a la construcció (construcció) d’illes artificials, estructures i altres objectes situats fora dels territoris dels estats membres de l’EAEU, respecte dels quals els estats membres de l’EAEU tenen (tindran) jurisdicció exclusiva (a excepció de la República de Bielorússia)
071 Productes traslladats a illes artificials, instal·lacions, estructures i altres objectes o d’illes artificials, instal·lacions, estructures i altres objectes sobre els quals els estats membres de la EAEU tenen jurisdicció exclusiva i es troben fora del territori duaner de la EAEU (a excepció de la República de Bielorússia)
090 Mercaderies transportades per a la preparació i / o celebració dels XXII Jocs Olímpics d’Hivern i dels XI Jocs Paralímpics d’Hivern de 2014 a la ciutat de Sotxi (excepte la República de Bielorússia)
091 Mercaderies importades (importades) al territori duaner de l'EAEU i destinades exclusivament a l'ús i l'organització d'esdeveniments competitius internacionals oficials en competències professionals WorldSkills ("WorldSkills")
092 Mercaderies importades (importades) al territori duaner de la EAEU i destinades exclusivament a l’ús en l’organització i realització d’esdeveniments internacionals oficials en el marc dels Dies Hanseàtics Internacionals del Nou Temps
098 Mercaderies transportades per a la preparació i / o celebració de la cimera APEC 2012 a la ciutat de Vladivostok (a excepció de la República de Bielorússia)
099 Productes traslladats per utilitzar-los en l'organització i la realització de la Copa Mundial de la FIFA 2018 i / o la Copa Confederacions FIFA 2017, el Campionat d'Europa de futbol de la UEFA 2020 o durant activitats d'entrenament per preparar-los
100 Mercaderies transportades per a la construcció del gasoducte Nord Stream (excloent la República de Bielorússia)
101 Mercaderies transportades per a la construcció del gasoducte South Stream (excloent la República de Bielorússia)
102 Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de la zona duanera lliure i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner de la zona duanera lliure i mercaderies de la UEEU, l’estat de les quals es determina a d'acord amb el paràgraf 8 de l'article 210 del Codi duaner de l'EAEU
103 Mercaderies situades al territori d’una zona econòmica lliure (especial, especial) que l’autoritat duanera no pot identificar com a mercaderies que es trobaven al territori d’una zona econòmica lliure (especial, especial) abans de la seva creació o com a mercaderies importades a la territori d'una zona econòmica lliure (especial, especial) o fabricat (rebut) al territori d'una zona econòmica lliure (especial, especial)
104 Les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït i les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i les mercaderies de la EAEU, l’estat dels quals es determina a d'acord amb el paràgraf 8 de l'article 218 del Codi duaner de la UEA
105 Mercaderies en un magatzem gratuït que l'autoritat duanera no pot identificar com a mercaderies que es trobaven al territori d'un magatzem gratuït abans de la seva creació o com a mercaderies sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït o fabricades (rebudes) en un magatzem gratuït
106 Peces, conjunts, conjunts que l’autoritat duanera pot identificar com a inclosos (inclosos) en la composició de mercaderies sotmeses al règim duaner d’una zona duanera lliure
107 Peces, conjunts, conjunts que l’autoritat duanera pot identificar com a inclosos (inclosos) en la composició de les mercaderies sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït
112 Mercaderies fabricades (rebudes) exclusivament de les mercaderies de la EAEU col·locades sota el règim duaner de la zona duanera lliure, inclòs l’ús de les mercaderies de la EAEU no sotmeses al règim duaner de la zona duanera lliure, exportades des del territori de la franja (especial, especial) zona econòmica a la resta del territori duaner de la EAEU
113 Mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies de la EAEU, incloses les que no estiguin sotmeses al règim duaner d'una zona duanera lliure, exportades des del territori d'una zona econòmica lliure (especial, especial) fora del territori duaner de la EAEU
114 Productes fabricats (rebuts) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’una zona duanera lliure i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’una zona duanera lliure i mercaderies de la UEEU, exportades des del territori de una zona econòmica lliure (especial, especial) fora del territori duaner de l'EAEU, si aquestes mercaderies es reconeixen com a mercaderies de l'EAEU d'acord amb l'article 210 del Codi duaner de l'EAEU
115 Les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’una zona duanera lliure i les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’una zona duanera lliure i les mercaderies de la UEEU exportades des del territori de una zona econòmica lliure (especial, especial) a la resta del territori duaner de la EAEU, respecte a la qual identificació mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de la zona duanera lliure
116 Les mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’una zona duanera lliure i les mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’una zona duanera lliure i les mercaderies de la UEEU exportades des del territori de una zona econòmica lliure (especial, especial) a la resta del territori duaner de la EAEU, en relació amb la qual no s'ha realitzat la identificació de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner de la zona duanera lliure
117 Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’una zona duanera lliure i mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’una zona duanera lliure i mercaderies de la UEE, exportades des del territori de una zona econòmica lliure (especial, especial) fora del territori duaner de l'EAEU, si aquestes mercaderies no es reconeixen com a mercaderies de l'EAEU d'acord amb l'article 210 del Codi duaner de l'EAEU
118 Equips sotmesos al règim duaner d'una zona duanera lliure, posat en funcionament i utilitzat per un resident (participant, subjecte) d'una zona econòmica lliure (especial, especial) per implementar un acord (acord) sobre la implementació (realització) d'activitats al territori d’una zona econòmica lliure (especial, especial) (acord sobre les condicions d’activitat d’una zona econòmica lliure (especial, especial), declaració d’inversió, programa d’emprenedoria), sotmesa al procediment duaner per a la seva alliberació al consum intern, tenint en compte els detalls específics del càlcul dels drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris establerts pel paràgraf segon paràgraf 1 de l'article 209 del Codi duaner de la UEA
119 Les mercaderies sotmeses al règim duaner d'una zona duanera lliure al territori d'una zona econòmica lliure (especial, especial) o d'una zona econòmica lliure (especial, especial) logística, sotmeses al règim duaner per a l'alliberament al consum intern, tenint en compte tenir en compte els detalls específics del càlcul dels drets de duana d'importació, impostos, drets especials, antidumping i compensatoris establerts pel segon paràgraf de la clàusula 1 de l'article 209 del Codi duaner de la UEA
122 Mercaderies fabricades (rebudes) exclusivament de mercaderies de la EAEU sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït, exportades des del territori d'un magatzem gratuït a la resta del territori duaner de la EAEU
123 Mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies de la EAEU, exportades des del territori d'un magatzem gratuït fora del territori duaner de la EAEU
124 Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i mercaderies de la EAEU exportades des del territori d’un magatzem gratuït fora de territori duaner de l'EAEU, reconegut com a mercaderies de l'EAEU d'acord amb l'article 218 del Codi duaner de l'EAEU
125 Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i mercaderies de la UEE, exportades des del territori d’un dipòsit gratuït magatzem a la resta del territori duaner de l'EAEU per al qual s'ha efectuat la identificació de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït
126 Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d'un magatzem gratuït i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït i mercaderies de la UEEU exportades des del territori d'un dipòsit gratuït magatzem a la resta del territori duaner de l'EAEU per al qual no s'ha realitzat la identificació de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d'un magatzem gratuït
127 Mercaderies fabricades (rebudes) procedents de mercaderies estrangeres sotmeses al règim duaner d’un magatzem gratuït i mercaderies fabricades (rebudes) a partir de mercaderies estrangeres sotmeses al procediment duaner d’un magatzem gratuït i mercaderies de la EAEU exportades des del territori d’un magatzem gratuït fora de territori duaner de l’EAEU, no reconegut com a mercaderies EAEU d’acord amb l’article 218 del Codi duaner de l’EAEU
128 Equips col·locats sota el règim duaner d'un magatzem gratuït, posats en funcionament i utilitzats pel propietari d'un magatzem gratuït per realitzar les operacions previstes en el paràgraf 1 de l'article 213 del Codi duaner de la EAEU, col·locats sota el règim duaner per a l'alliberament per al consum intern , tenint en compte els detalls específics del càlcul dels drets de duana d'importació, impostos, drets especials antidumping i compensatoris establerts pel segon paràgraf de la clàusula 1 de l'article 217 del Codi duaner de la UEA
129 Les mercaderies sotmeses al règim duaner de reimportació, en relació amb les quals es reembossen impostos i (o) interessos, quantitats d'altres impostos, subvencions i altres quantitats segons el paràgraf 3 del paràgraf 2 de l'article 236 del Codi duaner de la EAEU
130 Les mercaderies sotmeses al règim duaner de reimportació, en relació amb les quals els impostos i (o) interessos corresponents, quantitats d'altres impostos, subvencions i altres quantitats no es reembossen d'acord amb el paràgraf 3 del paràgraf 2 de l'article 236 de la Duana Codi de la EAEU
131 Residus resultants de la transformació de mercaderies al territori duaner i de la transformació per al consum domèstic
132 Residus resultants de la transformació de mercaderies al territori duaner i de la transformació per al consum intern
133 Productes transformats obtinguts com a resultat de la transformació de mercaderies sotmeses als procediments duaners de transformació al territori duaner, transformació fora del territori duaner, transformació per al consum intern, a excepció de les mercaderies especificades en posicions amb els codis 044, 134 - 138 ( inclosos els productes processats rebuts com a resultat de la transformació de mercaderies sotmeses a procediments duaners, la transformació al territori duaner, la transformació fora del territori duaner)
134 Productes transformats obtinguts com a resultat d’operacions de transformació de mercaderies equivalents d’acord amb l’article 172 del Codi duaner de l’EAEU, exportades des del territori duaner de l’EAEU, a excepció de les mercaderies especificades en posicions amb els codis 136 i 138
135 Béns estrangersimportats al territori duaner de l'EAEU en lloc de productes processats d'acord amb l'article 183 del Codi duaner de l'EAEU, si l'operació de processament és la reparació de mercaderies, inclosa la garantia
136 Productes transformats obtinguts com a conseqüència de la substitució de mercaderies estrangeres d’acord amb el paràgraf segon de la clàusula 1 de l’article 172 del Codi duaner de la EAEU, exportats des del territori duaner de la EAEU
137 Mercaderies estrangeres importades al territori duaner de l'EAEU en lloc de productes transformats d'acord amb l'article 183 del Codi duaner de l'EAEU, si les operacions de processament es duen a terme en relació amb les mercaderies transportades per transport per canonades
138 Productes processats obtinguts com a resultat d’operacions de processament de mercaderies equivalents d’acord amb l’article 172 del Codi duaner de l’EAEU, si l’operació de processament és la reparació de mercaderies, inclosa la garantia, exportades des del territori duaner de l’EAEU, a excepció de les mercaderies especificat a la posició amb el codi 136
139 Mercaderies col·locades sota el règim duaner d'un magatzem duaner, respecte del qual s'espera la finalització d'aquest procediment duaner, d'acord amb el paràgraf 5 del paràgraf 1 de l'article 161 del Codi duaner de la UEA
15X * Altres característiques del moviment de mercaderies introduïdes a la República de Bielorússia de manera unilateral
150 Mercaderies transportades segons un acord de canvi (per a la República de Bielorússia)
151 Mercaderies transferides en virtut d'un contracte d'arrendament financer (arrendament financer) (per a la República de Bielorússia)
152 Mercaderies transportades segons un acord de donació (per a la República de Bielorússia)
153 Mercaderies exportades fora del territori duaner de l'EAEU a l'efecte de la venda sense la conclusió preliminar d'una transacció (per a la República de Bielorússia) - posició modificada per la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Euroasiàtica núm. 52 de data 12.05.2015/XNUMX XNUMX
16X * Altres característiques del moviment de mercaderies introduïdes a la República de Kazakhstan de manera unilateral
161 Productes del grup 27 TN FEA EAEU produïda a partir de matèries primeres kazakhstanes extretes al camp de Karachaganak (República de Kazakhstan) i exportada fora del territori duaner de la EAEU des del territori de la Federació de Rússia (per a la República de Kazakhstan) - posició modificada per la Decisió del Consell de la Comissió Econòmica Euroasiàtica núm. 52 de data 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Altres característiques del moviment de mercaderies introduïdes de manera unilateral a la Federació Russa
171 Mercaderies sotmeses al règim duaner de la zona duanera lliure a la regió de Magadan de la Federació Russa, destinades a les seves pròpies necessitats tecnològiques i de producció
172 Les mercaderies (a excepció de les mercaderies especials) desplaçades amb la finalitat d’utilitzar-les en la construcció, equipament i equipament tècnic d’objectes immobiliaris al territori del centre d’innovació de Skolkovo o necessàries per a la implementació d’activitats de recerca i la comercialització dels seus resultats pels participants del projecte, en relació amb els quals es concedeixen subvencions per al reemborsament de les despeses de pagament de drets de duana d’importació i impost sobre el valor afegit (per a la Federació Russa)
173 Els béns traslladats amb la finalitat del seu ús en la construcció, equipament i equipament tècnic d'objectes immobiliaris al territori del Centre d'Innovació de Skolkovo o necessaris per a la realització d'activitats de recerca i la comercialització dels seus resultats pels participants del projecte, a excepció de mercaderies especificades al codi 172 (per a la Federació Russa)
174 Productes necessaris per garantir l'operació d'un punt de control aeri o d'un aeroport internacional (per a la Federació Russa)
175 Mercaderies destinades a donar suport a les activitats dels ports marítims (fluvials) situats als punts de control marítims (fluvials) (per a la Federació Russa)
176 Mercaderies traslladades cap o des del territori del complex de Baikonur (per a la Federació Russa)
177 Mercaderies (a excepció de mercaderies especials) importades per a la seva utilització en la construcció, equipament i equipament tècnic d'objectes immobiliaris als territoris de centres científics i tecnològics innovadors o necessaris per a la implementació d'activitats científiques i tecnològiques pel projecte participants, en relació amb els quals es proporcionen subvencions per reemborsar els costos del pagament de drets de duana i impostos sobre el valor afegit (per a la Federació Russa)
178 Béns importats per al seu ús a la construcció, equipament i equipament tècnic d'objectes immobiliaris als territoris de centres científics i tecnològics innovadors o necessaris per a la realització d'activitats científiques i tecnològiques pels participants del projecte, amb l'excepció dels béns especificats sota el codi 177 (per a la Federació Russa)
18X * Altres peculiaritats del moviment de mercaderies introduït unilateralment a la República d’Armènia
180 Mercaderies transportades en virtut d'un contracte d'arrendament financer (arrendament) (per a la República d'Armènia)
De 1 a 20 (88)