МЕНЮ

Mètodes per determinar el valor en duana

La Llei de RF sobre la tarifa duanera estableix sis mètodes per determinar el valor duaner:

La determinació del valor duaner de les mercaderies hauria de començar pel declarant amb un intent d'aplicar el mètode 1. I només si no es compleixen les condicions per aplicar el mètode 1, els mètodes 2 - 6 s'apliquen seqüencialment. Una excepció només és permesa respecte dels mètodes 4 i 5, que es poden aplicar en qualsevol ordre, és a dir, és possible utilitzar el mètode 5 després del mètode 3.

La llei estableix que el mètode principal per determinar el valor en duana de les mercaderies és el mètode 1, que correspon al Codi de valor duaner, que preveu la màxima utilització possible del preu de transacció per a la valoració duanera. L’experiència dels països que utilitzen aquest sistema de valoració des de 1981 demostra que 90 - 98% de totes les operacions d’importació d’exportació es valoren a efectes duaners mitjançant aquest mètode.

Només per a un nombre molt reduït de transaccions valor duaner Es determina mitjançant els mètodes 2 - 6, que es calculen, és a dir, quan el valor en duana de les mercaderies que es valoren no es determina en funció del preu de la transacció, sinó mitjançant la realització de càlculs de valoració adequats que impliquin informació sobre altres transaccions. La següent aplicació és el mètode 6.

A continuació, considerarem amb més detall tots els mètodes per determinar el valor en duana de les mercaderies importades al territori duaner de la Federació Russa.