МЕНЮ

Llista de compliment del classificador dels tipus d’impostos, taxes i altres pagaments, el cobrament dels quals s’assigna a les autoritats duaneres, amb els codis de classificació pressupostària

Nom del tipus de pagament Aplicabilitat dels pagaments Tipus de pagaments Codi del tipus de pagament Codi de classificació del pressupost
1 Costos duaners per operacions duaneres (per a despatx de duanes de mercaderies, per a declaració duanera mercaderies per a operacions duaneres) Pagaments aplicats al llarg EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Despeses de duana per escorta de duanes Pagaments utilitzats a tot el EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Duanes d’importació deure (altres deures, impostos i comissions d'efecte equivalent), l'obligació de pagar que va sorgir de l'exercici 1 de setembre de 2010 Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Importa de duana, l'obligació de pagament que va sorgir abans de l'any 1 de setembre de 2010 Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Deure especial establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries contra països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsica de maig 29 2014 de l’any) Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Dret antidumping establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsia de maig 29 de maig 2014) Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Dret compensatori establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euroasiàtica de maig 29 2014 de l’any) Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 La mesura protectora desencadenant aplicada d’acord amb l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió Econòmica Euràsia i els seus estats membres, d’una banda, i la República Socialista del Vietnam, d’altra banda, de 29 el mes de maig 2015 Pagaments utilitzats a tot el EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Deure especial previ Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Dret antidumping previ Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Deure previ de compensació Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Dret especial pagat de la forma establerta per al cobrament dels tipus previ corresponents Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Dret antidumping pagat de la forma establerta per al cobrament dels tipus previ corresponents Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Dret compensatori pagat de la forma establerta per al cobrament dels tipus previ corresponents Pagaments utilitzats a tot el EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Impost sobre el valor afegit Pagaments utilitzats a tot el EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Deures duaners, impostos a tarifes fixes per a mercaderies d’ús personal Pagaments utilitzats a tot el EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Pagament en duana acumulada de mercaderies per a ús personal Pagaments utilitzats a tot el EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Quotes d’emmagatzematge duaner Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Els drets de duana d’exportació sobre el petroli cru exportats fora del territori duaner de la EAEU Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Drets de duana d’exportació sobre el cru, a excepció del petroli exportat fora del territori duaner de la EAEU Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Taxa duanera a l'exportació de gas natural Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Taxa de duana d’exportació sobre mercaderies derivades del petroli Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Dret duaner d’exportació de mercaderies per les quals no hi ha cap codi separat per al tipus de drets duaners d’exportació Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Datoris duaners d’exportació sobre el petroli cru exportats des del territori de la Federació Russa a través del territori de la República de Bielorússia per gasoducte, en el marc d’acords separats Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Drets de duana d’exportació 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Impostos especials sobre alcohol etílic de matèries primeres alimentàries (excloent destilats de vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Impostos especials sobre productes amb alcohol Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Impostos especials sobre tubs de tabac, fumar, mastegar, xuclar, fumar, narguileta (excloent el tabac utilitzat com a matèria primera per a la producció de productes del tabac) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Impostos especials sobre vehicles automòbils Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Impostos especials sobre gasolina directa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Impostos especials sobre vehicles de passatgers amb potència del motor fins a 67,5 kw (90 l.s.) inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Impostos especials sobre el gasoil Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Impostos especials sobre olis de motor per a motors dièsel i (o) carburador (injecció) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Impostos especials sobre vins, vins de fruita (excloent vins escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense l'addició d'alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o altres mostes de fruita i (o) destil·lat de vi, i ( o) destil·lat de fruites Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Impostos especials sobre cervesa amb contingut normatiu (normalitzat) de la fracció de volum d'alcohol etílic fins a 0,5 per cent inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Impostos especials sobre productes alcohòlics amb una fracció volumica d’alcohol etílic superior al 9 per cent (excloent cervesa, vins, vins de fruita, vins escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense l’afegit d’alcohol etílic rectificat elaborat amb matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o una altra herba de fruita i (o) un destil·lat de vi i (o) un destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Impostos especials sobre productes alcohòlics amb una fracció volumica d’alcohol etílic fins a 9 per cent inclòs (excloent cervesa, begudes elaborades amb cervesa, vins, vins de fruita, escumosos (xampany), sidra, poire, prat, begudes de vi elaborades sense l’afegit d’etil rectificat. alcohol produït a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o una altra herba de fruita, i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Excise per destil·lar vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Impostos especials sobre l’alcohol etílic de les matèries primeres no alimentàries Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Impostos especials sobre sidra, poir, prat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 67,5 kW (90 CV) i fins a 112,5 kW (150 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Impostos especials sobre motocicletes amb una potència del motor superior a 112,5 kW (150 CV) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Excise en els vins escumosos (xampany) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Impostos especials sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) de la fracció de volum d'alcohol etílic superior a 0,5 per cent i fins a 8,6 per cent de begudes a base de cervesa incloses Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Impostos especials sobre la cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) d'una fracció en volum d'alcohol etílic superior a 8,6 per cent Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Impostos especials sobre els cigars Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Excisa per cigarillos (cigars), bidi, creta Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Impostos especials sobre cigarrets i cigarrets Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Impostos especials sobre destil·lats mitjans Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Impostos especials sobre sistemes de lliurament de nicotina electrònica Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Impostos especials sobre líquids per als sistemes de subministrament electrònics de nicotina Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Impostos especials sobre el tabac (productes del tabac) destinats al consum mitjançant calefacció Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 112,5 kW (150 CV) i fins a 147kW (200 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Impostos especials sobre cotxes amb una potència del motor superior a 147 kW (200 CV) i fins a 220 kW (300 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 220 kW (300 CV) i fins a 294 kW (400 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 294 kW (400 CV) i fins a 367 kW (500 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Impostos especials sobre vehicles de passatgers amb potència del motor superior a 367 kW (500 CV) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Impostos especials 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fons procedents de la venda d’actius confiscats en termes de venda d’inventaris de la propietat especificada Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Els fons procedents de la venda de mercaderies detingudes per les autoritats duaneres per l'import que es calcula el dia de la detenció d'aquestes mercaderies importen drets i taxes de duana que es podrien pagar quan les mercaderies detingudes es posessin sota el procediment duaner de lliurament per al consum intern Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Sancions, a excepció de multes per infracció de la legislació monetària de la Federació Russa i actes dels òrgans de regulació de moneda, designats per les autoritats duaneres i multes per infracció de la legislació de la Federació Russa sobre els fonaments del sistema constitucional de la Federació Russa, sobre el poder estatal de la Federació Russa, sobre el servei públic de la Federació Russa, sobre eleccions i referèndum de la Federació Russa sobre el Comissari per als Drets Humans de la Federació Russa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Sancions per infracció de la legislació monetària de la Federació Russa i actes de les autoritats de regulació de moneda designades per les autoritats duaneres Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Sancions per infracció de la legislació de la Federació Russa sobre els fonaments del sistema constitucional de la Federació Russa, sobre el poder estatal de la Federació Russa, sobre el servei públic de la Federació Russa, sobre eleccions i referèndums de la Federació Russa, sobre el Comissari dels Drets Humans de la Federació Russa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Fons rebuts arran de mesures civils i administratives Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Els fons rebuts com a resultat de l’aplicació de mesures de responsabilitat penal en casos iniciats per les autoritats duaneres Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Mitjans i sancions 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Altres tipus de pagaments amb càrrec autoritats duaneres
65 Altres ingressos per la prestació de serveis retribuïts per part dels destinataris de fons i la compensació de costos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Altres ingressos no tributaris Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Pagaments anticipats contra futures duanes i altres pagaments Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Garantir el compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials antidumping, compensatoris, a excepció de les garanties pagades en efectiu Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9080
69 Dipòsit en efectiu com a garantia per al compliment de l’obligació de pagar drets de duana, impostos, drets especials, antidumping, drets compensatoris Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Garantir l'exercici de les funcions d'una persona jurídica que desenvolupa activitats en l'àmbit duaner com a representant duaner Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Garantir l'exercici de les funcions d'una persona jurídica que opera en el camp de les duanes com a transportista duaner Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Garantir l’exercici de les funcions d’una persona jurídica que desenvolupa activitats en l’àmbit de la duana com a propietari d’un magatzem d’emmagatzematge temporal Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Garantir l’exercici de les funcions d’una persona jurídica que desenvolupa activitats en l’àmbit duaner com a propietari d’un magatzem duaner Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Garantir l’exercici de les funcions d’una persona jurídica que desenvolupa activitats en el camp de la duana com a propietari d’una botiga exempta d’impostos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Garantir l’acompliment de les tasques d’un operador econòmic autoritzat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Garantir l’exercici de les funcions d’una persona jurídica que opera en el camp de la duana com a propietari d’un magatzem gratuït Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Garantir el compliment dels deures d’una entitat jurídica que opera en el camp de les duanes com a representant duaner i transportista duaner Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Garantir l'exercici de les funcions d'una persona jurídica que desenvolupa activitats en l'àmbit duaner com a representant duaner, i assegurar l'exercici de les tasques d'un operador econòmic autoritzat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Garantir l'exercici de les funcions d'una persona jurídica que desenvolupa activitats en l'àmbit duaner com a transportista duaner i assegurar l'exercici de les funcions d'un operador econòmic autoritzat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Garantir l'exercici de les tasques d'una entitat jurídica que opera en el camp de les duanes com a representant duaner i transportista duaner, i assegurar l'exercici de les tasques d'un operador econòmic autoritzat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Garantia en metàl·lic pagada com a garantia per al compliment de les obligacions de l’organització sobre l’ús de segells d’acquisició adquirits pels quals l’obligació de l’organització no s’ha complert Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Fons pagats pels importadors a les autoritats duaneres per a l'emissió de segells especials Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Taxa de disposició pagada per rodes vehicles (xassís) i remolcs per a ells importats a la Federació Russa, excepte els vehicles de rodes (xassís) i els remolcs per a ells importats del territori de la República de Bielorússia Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Taxa d’utilització pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs per a ells, importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Deure de l’estat de prendre decisions preliminars sobre la classificació de les mercaderies segons la nomenclatura unificada de mercaderies de l’activitat econòmica estrangera de l’UEEU Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Taxa d’utilització pagada per vehicles i remolcs autopropulsats importats a la Federació Russa, excepte els vehicles autopropulsats i els remolcs importats del territori de la República de Bielorússia Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Taxa d’utilització pagada per vehicles autopropulsats i remolcs per a ells, importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Altres tipus de pagaments, el cobrament dels quals es confia a les autoritats duaneres 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Sancions per demora en el pagament dels drets de duana per a les operacions duaneres (per a la autorització duanera de mercaderies, per a declaració duanera de mercaderiesper a operacions duaneres) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Sanció per demora en el pagament dels drets de duana per a escort de duana Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Sancions per demora en el pagament dels drets de duana d'importació (altres drets, impostos i càrrecs amb efectes equivalents), l'obligació de pagar que va sorgir a partir del mes de setembre de 1 a 2010 de l'any Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Sanció per demora en el pagament de drets de duana d’importació, l’obligació de pagar que va sorgir abans del setembre 1 2010 Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Sanció per retard del pagament del deure especial establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsica de 29 el mes de maig de 2014 de l’any) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Sancions per demora en pagament del dret antidumping establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsica de maig 29 sobre 2014 de l’any XNUMX) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Sanció per retard del pagament dels drets compensatoris establerts d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsica de 29 de maig de 2014 de l’any) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Sanció per pagament tardà de l’impost sobre el valor afegit Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Sanció per demora en el pagament dels drets de duana i impostos a tarifes fixes per a mercaderies d’ús personal Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Sanció per retard del pagament de la duana global sobre mercaderies d'ús personal Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Sanció per retard en el pagament dels drets de duana per emmagatzematge Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Sanció per demora en pagament d’un deure especial establert d’acord amb la legislació de la Federació Russa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Sanció per demora en pagament del deure antidumping establert segons la legislació de la Federació Russa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Sanció per demora en pagament del dret compensatori establert segons la legislació de la Federació Russa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Sanció per retard del deure especial previ Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Sanció per demora en pagament dels drets antidumping previs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Sanció per demora en pagament dels drets compensatoris provisionals Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Sanció per demora en pagament d’un deure especial pagat de la forma establerta per al cobrament dels tipus previ corresponents Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Les penalitzacions per demora en pagament dels drets antidumping es paguen de la forma establerta per a la recaptació dels tipus previ corresponents Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Sancions per demora en pagament del dret compensatori pagat de la forma establerta per a la recaptació dels tipus previ corresponents Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Sanció per pagament tardà dels drets de duana d’exportació sobre el petroli brut exportats fora del territori duaner de l’EEEE Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Sanció pel pagament tardà dels drets de duana a l'exportació sobre el cru, a excepció del petroli exportat fora del territori duaner de l'UEEU Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Sanció per demora en el pagament dels drets de duana a l'exportació de gas natural Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Sanció per demora en el pagament de drets de duana a l'exportació sobre mercaderies derivades del petroli Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Sancions per demora en el pagament dels drets de duana a l’exportació de mercaderies per les quals no s’ha establert un codi separat per al tipus de drets duaners d’exportació Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Sanció per pagament tardà dels drets de duana d’exportació sobre el petroli cru exportats des del territori de la Federació Russa pel territori de la República de Bielorússia per gasoducte, en virtut d’acords separats Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Sanció per pagament tardà d’accisos sobre alcohol etílic de matèries primeres alimentàries (exclosos destilats de vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Sanció pel pagament tardà de l'impost especial sobre productes amb alcohol Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Sanció per pagament tardà de l'impost especial sobre tabaquisme, fumar, mastegar, mamar, fumar, narguileta (excepte el tabac utilitzat com a matèria primera per a la producció de productes del tabac) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Sanció per demora en el pagament dels impostos especials per a automòbils amb gasolina Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Sanció per demora en el pagament de l'impost especial sobre gasolina de consum directe Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Sanció per pagament tardà d’impostos especials als vehicles de passatgers amb potència del motor fins a 67,5 kW (90 hp) inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Sanció per el pagament tardà dels impostos especials sobre gasoil Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Sanció per pagament tardà d’accel·lis sobre olis de motor per a motors dièsel i (o) carburador (injecció) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre vins, vins de fruita (excloent vins escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense addició d’alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o d’altres mostes de fruita i (o) vi destil·lar i / o destil·lar fruita Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre cervesa amb contingut normatiu (normalitzat) de la fracció de volum d’alcohol etílic fins a 0,5 per cent inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre productes alcohòlics amb una fracció de volum d’alcohol etílic superior a 9 per cent (excloent cervesa, vi, vi de fruita, escumós (xampany), begudes de vi elaborades sense l’addició d’alcohol etílic rectificat elaborat amb matèries primeres alimentàries i (o ) raïm alcohòlic o un altre most de fruita i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre productes alcohòlics amb una fracció volumica d’alcohol etílic fins a 9 per cent inclòs (excloent cervesa, begudes elaborades a base de cervesa, vins, vins de fruita, escumosos (xampany), sidra, poire, prat, begudes elaborades sense l’addició d’alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o d’altres mostes de fruita i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Sanció per demora en el pagament d’impostos especials sobre destilats de vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Sanció per pagament tardà d’accel·lis sobre alcohol etílic de matèries primeres no alimentàries Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre sidra, poir, prat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Sancions per als impostos especials sobre els vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 67,5 kW (90 CV) i fins a 112,5 kW (150 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Sanció pel pagament tardà de l'impost especial sobre motocicletes amb potència del motor superior a 112,5 kW (150 hp) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Sanció pel pagament tardà de l'impost especial sobre els vins escumosos (xampany) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) de la fracció de volum d’alcohol etílic superior a 0,5 per cent i fins a 8,6 per cent inclòs, begudes elaborades a base de cervesa. Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) de la fracció volum d’alcohol etílic superior a 8,6 per cent Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Sanció per pagament tardà de l'impost especial sobre els cigars Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Sanció per pagament tardà de l'impost especial sobre cigarillos (cigars), bidi, kretek Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Sanció per pagament tardà de l'impost especial sobre cigarrets i cigarrets Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Sanció per impostos especials sobre destil·lats mitjans Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Sanció pel pagament tardà de l'impost especial sobre sistemes de lliurament de nicotina electrònica Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Sanció per pagament tardà d’impostos especials sobre líquids per als sistemes de subministrament electrònics de nicotina Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Sanció per el pagament tardà dels impostos especials sobre tabac (productes del tabac) destinats al consum mitjançant calefacció Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Sancions per als impostos especials sobre els vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 112,5 kW (150 CV) i fins a 147kW (200 hp) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Sancions per als impostos especials sobreveniments en vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 147 kW (200 CV) i fins a 220 kW (300 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Sancions per als impostos especials sobre els vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 220 kW (300 CV) i fins a 294 kW (400 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Sancions per als impostos especials sobre els vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 294 kW (400 CV) i fins a 367 kW (500 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Sanció pel pagament tardà de l'impost especial sobre vehicles especials amb una potència del motor superior a 367 kW (500 hp) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Sancions per retard de la taxa d’utilització pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats a la Federació Russa, excepte vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats del territori de la República de Bielorússia Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Sancions per demora en pagament de la taxa d’utilització pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Sancions 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Interessos sobre el pagament diferit dels drets de duana d'importació, l'obligació de pagar que va sorgir a partir del mes de setembre de 1 a 2010 Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Interessos sobre el pagament diferit dels drets de duana d'importació, l'obligació de pagar que va sorgir abans del setembre 1 2010 Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Interessos com si es concedís un ajornament del pagament del deure especial, Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensadores en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsica de maig 29 sobre 2014 de l’any) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat
152 Interessos com si s’aportés un ajornament del pagament del dret antidumping establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensadores en relació amb països tercers (Apèndix n. Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Interessos com si s’aportés un ajornament del pagament del dret compensatori establert d’acord amb el Protocol sobre l’aplicació de mesures especials de protecció, antidumping i compensatòries en relació amb països tercers (Apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Euràsica de 29 el 2014 de maig de l’any) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Interessos com si s’aportés un ajornament del pagament dels drets de duana d’exportació sobre el cru exportat fora del territori duaner de l’EEEA Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Interessos com si s’aportés un ajornament del pagament dels drets de duana d’exportació del cru, a excepció del petroli exportat fora del territori duaner de l’EAEU Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Interessos com si s'hagués diferit el pagament dels drets de duana a l'exportació del gas natural Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Interessos com si s’aportés un ajornament del pagament dels drets de duana d’exportació de les mercaderies derivades del petroli Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Interessos com si un ajornament del pagament de drets de duana a l'exportació de mercaderies per a les quals no s'hagi establert un codi separat per al tipus de drets de duana d'exportació Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Interessos com si s’aprovés un ajornament del pagament dels drets de duana d’exportació sobre el cru exportat des del territori de la Federació Russa pel territori de la República de Bielorússia per gasoductes, en virtut d’acords separats Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Interessos sobre el pagament diferit de l'impost especial sobre l'alcohol etílic de les matèries primeres alimentàries (exclosos els destil·lats de vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Interessos sobre impostos especials diferits sobre productes amb alcohol Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Interessos sobre impostos especials diferits per a les canonades de tabac, fumar, mastegar, mamar, fumar, narguileria (excloent el tabac utilitzat com a matèria primera per a la producció de productes del tabac) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Interessos sobre els impostos especials diferits de la gasolina Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Interessos sobre els impostos especials diferits sobre la benzina directa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Interessos sobre impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb potència del motor fins a 67,5 kW (90 CV) inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Interessos sobre els impostos especials diferits sobre el gasoil Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Interessos sobre impostos especials diferits sobre els olis de motor per a motors dièsel i (o) carburadors (injecció) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Interessos sobre impostos especials diferits sobre vins, vins de fruita (excloent els vins escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense l'afegit d'alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o altres mostes de fruita i (o) vi destil·lar i / o destil·lar fruita Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Interessos per pagament diferit de l’impostos especials sobre cervesa amb contingut normatiu (normalitzat) de la fracció volum d’alcohol etílic fins a 0,5 per cent inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Interessos sobre impostos especials diferits sobre productes alcohòlics amb una fracció volumica d’alcohol etílic superior al 9 per cent (excloent cervesa, vins, vins de fruita, escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense l’addició d’alcohol etílic rectificat elaborat amb matèries primeres alimentàries i (o ) raïm alcohòlic o un altre most de fruita i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Interessos sobre impostos especials diferits sobre productes alcohòlics amb una fracció volumica d’alcohol etílic fins a 9 per cent i fins a incloure XNUMX per cent (excloent cervesa, begudes elaborades a partir de cervesa, vins, vins de fruita, escumosos (xampany), sidra, pouare, prat, begudes de vi elaborades sense l’addició d’alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o d’altres mostes de fruita i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Interessos sobre impostos especials diferits sobre vi, raïm, fruita, conyac, calvats i destil·lats Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Interessos sobre el pagament diferit dels impostos especials sobre l'alcohol etílic de les matèries primeres no alimentàries Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Interessos sobre impostos especials diferits sobre sidra, poir, prat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Interessos sobre els impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 67,5 kW (90 CV) i fins a 112,5 kW (150 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Interessos sobre impostos especials diferits sobre motocicletes amb potència del motor superior a 112,5 kW (150 hp) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Interessos sobre impostos especials diferits sobre escumosos (xampany) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Interessos per impostos especials diferits sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) d’alcohol etílic en volum superior a 0,5 per cent i fins a 8,6 per cent de begudes a base de cervesa incloses Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Interessos pel pagament diferit de l’impostos especials sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) de la fracció volum d’alcohol etílic superior a 8,6 per cent Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Interessos sobre impostos especials diferits sobre els cigars Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Interessos sobre el pagament diferit de l'impost especial sobre cigarillos (cigars), bidi, kretek Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Interessos sobre impostos especials diferits sobre cigarrets i cigarrets Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Interès pels impostos especials diferits sobre destil·lats mitjans Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Interessos sobre impostos especials diferits sobre sistemes de lliurament de nicotina electrònica Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Interessos sobre impostos especials diferits sobre líquids per als sistemes de subministrament electrònics de nicotina Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Interessos sobre impostos especials diferits sobre tabac (productes del tabac) destinats al consum mitjançant calefacció Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Interessos sobre impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 112,5 kW (150 CV) i fins a 147kW (200 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Interessos sobre els impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 147 kW (200 CV) i fins a 220 kW (300 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Interessos sobre els impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 220 kW (300 CV) i fins a 294 kW (400 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Interessos sobre els impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 294 kW (400 CV) i fins a 367 kW (500 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Interessos sobre impostos especials diferits sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 367 kW (500 hp) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Interessos sobre el pagament diferit de l’impost sobre el valor afegit Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interessos de pagament ajornat 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Interessos de les quotes del pagament dels drets de duana d’importació, l’obligació de pagar que va sorgir a partir del setembre 1 2010 de setembre Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Interessos per quotes de drets de duana d'importació, l'obligació de pagar que va sorgir abans del setembre 1 2010 Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Interessos de les quotes per al pagament d’accel·lis sobre l’alcohol etílic de les matèries primeres alimentàries (exclosos els destil·lats de vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Interessos del pla de quotes per als impostos especials sobre productes amb alcohol Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Interessos per les quotes d’acceptes especials per a les canonades de tabac, fumar, mastegar, mamar, fumar, narguileta (excloent el tabac utilitzat com a matèria primera per a la producció de productes del tabac) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Interessos del pla de quotes per impostos especials sobre la gasolina Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Impostos d'interès sobre els interessos sobre la quota de gasolina de línia directa Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Interessos dels plans d'abonament dels impostos especials sobre vehicles de passatgers amb potència del motor fins a 67,5 kW (90 hp) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Interessos del pla de quotes per impostos especials sobre gasoil Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Interessos sobre quotes d’acceptacions especials en olis de motor per a motors dièsel i (o) carburador (injecció) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Interès de les quotes sobre impostos especials sobre vins, vins de fruita (excloent vins escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense l’afegit d’alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o d’altres mostes de fruita i (o) vi destil·lar i / o destil·lar fruita Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Interessos dels abonaments d’impostos especials sobre cervesa amb contingut normatiu (normalitzat) de la fracció de volum d’alcohol etílic fins a 0,5 per cent inclòs Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Interessos per quotes d’acceptacions especials sobre productes alcohòlics amb una fracció de volum d’alcohol etílic superior a 9 per cent (excloent cervesa, vins, vins de fruita, escumosos (xampany), begudes de vi elaborades sense l’addició d’alcohol etílic rectificat elaborat amb matèries primeres alimentàries i (o ) raïm alcohòlic o un altre most de fruita i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Interessos per quotes d’acceptacions especials en productes alcohòlics amb una fracció de volum d’alcohol etílic fins i fins a 9 per cent inclòs (excloent cervesa, begudes elaborades a partir de cervesa, vins, vins de fruita, escumosos (xampany), sidra, poire, prat, begudes elaborades sense l’addició d’alcohol etílic rectificat a partir de matèries primeres alimentàries i (o) raïm alcohòlic o d’altres mostes de fruita i (o) destil·lat de vi i (o) destil·lat de fruites) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Interès sobre quotes d’impostos especials sobre destilats de vi, raïm, fruita, conyac, calvats, temple Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Interessos per pagament per impostos d’acceleració sobre alcohol etílic de matèries primeres no alimentàries Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Interessos sobre el pla de quotes per impostos especials sobre sidra, poir, prat Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Interessos sobre els plans d’abonament d’impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 67,5 kW (90 CV) i fins a 112,5 kW (150 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Interessos per quotes per a impostos especials sobre motocicletes amb una potència del motor superior a 112,5 kW (150 hp) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Interessos en quotes per impostos especials sobre vins escumosos (xampany) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Interessos sobre el pla d'abonament per impostos especials sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) d'alcohol etílic per volum superior a 0,5 per cent i fins a 8,6 per cent de begudes a base de cervesa incloses Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Interessos dels abonaments d’impostos especials sobre cervesa amb un contingut normatiu (normalitzat) de la fracció de volum d’alcohol etílic superior a 8,6 per cent Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Interessos dels pagaments dels impostos especials sobre els cigars Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Interessos sobre quotes d’accisos especials sobre cigarillos (cigars), bidi, kretek Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Interessos dels pagaments d’impostos especials sobre cigarrets i cigarrets Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Interessos per quotes d’acceptes especials en destil·lats mitjans Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Interessos de quotes per impostos especials sobre sistemes de lliurament de nicotina electrònica Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Interessos sobre els impostos especials sobre els líquids per als sistemes de lliurament de nicotina electrònica Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Interessos de les quotes per impostos especials sobre tabac (productes del tabac) destinats al consum mitjançant calefacció Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Interessos de quotes per impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 112,5 kW (150 CV) i fins a 147 kW (200 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Interessos sobre els plans d’abonament d’impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 147 kW (200 CV) i fins a 220 kW (300 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Interessos sobre els plans d’abonament d’impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 220 kW (300 CV) i fins a 294 kW (400 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Interessos sobre els plans d’abonament d’impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 294 kW (400 CV) i fins a 367 kW (500 CV) inclosos Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Interessos sobre el pla d'abonament dels impostos especials sobre vehicles de passatgers amb una potència del motor superior a 367 kW (500 hp) Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Interessos sobre el pagament per quota de l’impost sobre el valor afegit Pagaments, el pagament dels quals està previst per la legislació de la Federació Russa Interès de quota 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
De 1 a 20 (228)


A partir del 1.01.2020, els BSC següents queden exclosos de la classificació pressupostària dels ingressos pressupostaris:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Altres rebuts de penalitzacions monetàries (multes) i altres quantitats per danys i perjudicis acreditats al pressupost federal";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Interessos pagats en cas de violació dels termes per a la transferència de l'import dels drets de duana d'exportació";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 "Els fons per a la venda i venda de béns confiscats i altres béns convertits en ingressos de la Federació Russa, a excepció dels fons procedents de la venda de béns confiscats rebuts com a conseqüència de delictes de corrupció (relatius a la venda d'inventaris de la propietat especificada) (altres els fons de disposició i venda de béns confiscats i altres béns convertits en ingressos de la Federació Russa);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Recaptació de diners (multes) per a delictes administratius en matèria d’impostos i taxes estipulades pel Codi de la Federació Russa sobre delictes administratius ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 “Sancions monetàries (multes) per violació d’actes que constitueixen la llei de la Unió Econòmica Euroasiàtica, la legislació de la Federació Russa sobre duanes”;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "Recaptació de diners (multes) per violació de la legislació monetària de la Federació Russa i actes dels òrgans de regulació de moneda, així com de la legislació de la Federació Russa en el camp del control de les exportacions";
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "Sancions (multes) per infracció de la legislació de la Federació Russa sobre els fonaments del sistema constitucional de la Federació Russa, sobre el poder estatal de la Federació Russa, al servei públic de la Federació Russa, a les eleccions i referèndums de la Federació Russa, al Comissari dels Drets Humans a Federació Russa ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 “Recaptació de diners (multes) per violació de la legislació de la Federació Russa sobre la contrarestació de la legalització (blanqueig) dels ingressos procedents de la delinqüència i el finançament del terrorisme, sobre la circulació de estupefaents narcòtics i psicotròpics”;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 “Recaptació de diners (multes) i altres quantitats recuperables de persones culpables de cometre delictes i en compensació per danys patrimonials acreditats al pressupost federal”;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "Sancions monetàries (multes) per infracció de la legislació forestal sobre parcel·les forestals que són de propietat federal";
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 “Recaptació de diners (multes) per infracció de la llei sobre control estatal sobre la implementació del transport internacional per carretera”;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 "Sancions monetàries (multes) per delictes administratius que afectin la salut, previstes pel Codi de delictes administratius de la Federació Russa".