МЕНЮ

Nom del producte Codi VT FEA EAEU
1 Impressores, fotocopiadores i màquines de fax i els seus mòduls electrònics amb funcions de xifratge (criptografia) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Màquines de butxaca per a la gravació, reproducció i presentació visual de dades amb funcions computacionals, amb funcions de xifratge (criptografia) 8470 10 000 0
3 Ordinadors de mà amb funcions de xifrat (criptografia) 8471 30 000 0
4 Màquines informàtiques i parts d’aquests, amb funcions de xifratge (criptografia) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Dispositius informàtics amb funcions de xifrat (criptografia) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Mòduls electrònics i parts de màquines de mà amb funcions de xifratge (criptografia) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Dispositius de comunicació d'abonats que tenen funcions de xifratge (criptografia) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Estacions base amb funcions de xifrat (criptografia) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Equips de telecomunicacions i les seves parts amb funcions de xifratge (criptografia) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Eines de xifratge de programari (criptogràfiques), independentment del suport d'emmagatzematge 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Documents clau 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Equips de difusió o televisió i parts del mateix, amb funcions de xifratge (criptografia) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Receptors de ràdio navegació, equips de control remot i parts d’aquests, amb funcions de xifratge (criptografia) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Equip per a accés a la xarxa d’informació i comunicació “Internet” i receptors de televisió amb funció de comunicació, les seves parts amb funcions de xifrat (criptografia) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Circuits integrats electrònics, dispositius d’emmagatzematge amb funcions de xifrat (criptografia) o que contenen mitjans de xifrat (criptogràfics) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Altres màquines elèctriques i aparells que tinguin funcions individuals amb mètodes de xifratge (criptogràfics) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Normativa-tècnica, de disseny i de documentació operativa per a encriptació (criptogràfica) significa especificada en els paràgrafs 1 - 16 d'aquesta secció (en qualsevol suport) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

A la Federació russa, el Servei Federal de Seguretat de la Federació Russa (FSB de Rússia) és l’òrgan executiu federal autoritzat per coordinar les sol·licituds d’emissió de llicències i processar altres permisos per a la importació i exportació de mitjans de xifratge (criptogràfics) en el comerç amb països tercers.

Registre Unificat de Notificacions publicat al lloc web oficial de la Unió Econòmica Euràsia (www.eaeunion.org).