Descripció de declaracions típiques de conformitat

Esquema de declaració 1д

L’esquema 1д inclou els procediments següents:

 • formació i anàlisi de documentació tècnica;
 • control de producció;
 • proves de mostres de productes;
 • acceptació i registre d’una declaració de conformitat;
 • dibuixar un únic rètol de l'adreça.

El sol·licitant adopta totes les mesures necessàries perquè el procés de producció sigui estable i garanteixi que els productes fabricats compleixen els requisits de la normativa tècnica, generen documentació tècnica i l’analitzen.

El sol·licitant preveu control de producció.

Per tal de controlar la conformitat dels productes amb els requisits de la normativa tècnica, la persona sol·licitant realitza proves de mostres de productes. La prova de mostres de productes es realitza a elecció del sol·licitant en un laboratori de proves o en un laboratori de proves acreditat.

El sol·licitant elabora una declaració de conformitat i la registra en forma de notificació.

El sol·licitant sol·licitarà un únic signe de recurs, tret que el reglament tècnic prevegi el contrari.

Esquema de declaració 2д

L’esquema 2д inclou els procediments següents:

 • formació i anàlisi de documentació tècnica;
 • provar un lot de productes (un sol producte);
 • acceptació i registre d’una declaració de conformitat;
 • dibuixar un únic rètol de l'adreça.

El sol·licitant genera documentació tècnica i l’analitza.

El sol·licitant realitza proves de mostres de productes (productes únics) per assegurar la confirmació de la conformitat exigida dels productes amb els requisits del reglament tècnic. Les proves de mostres de producte (productes simples) es duen a terme a elecció de l’aspirant en un laboratori d’assaigs o un laboratori d’assaigs acreditat.

El sol·licitant elabora una declaració de conformitat i es registra en forma de notificació.

El sol·licitant sol·licitarà un únic signe de recurs, tret que el reglament tècnic prevegi el contrari.

Esquema de declaració 3д

L’esquema 3д inclou els procediments següents:

 • formació i anàlisi de documentació tècnica;
 • control de producció;
 • proves de mostres de productes;
 • acceptació i registre d’una declaració de conformitat;
 • dibuixar un únic rètol de l'adreça.

El sol·licitant adopta totes les mesures necessàries perquè el procés de producció sigui estable i garanteixi que els productes fabricats compleixen els requisits de la normativa tècnica, generen documentació tècnica i l’analitzen.

El sol·licitant preveu control de producció.

Per tal de controlar la conformitat dels productes amb els requisits de la normativa tècnica, la persona sol·licitant realitza proves de mostres de productes. Les mostres de producte es proven en un laboratori de proves acreditat.

El sol·licitant elabora una declaració de conformitat i es registra en forma de notificació.

El sol·licitant sol·licitarà un únic signe de recurs, tret que el reglament tècnic prevegi el contrari.

Esquema de declaració 4д

L’esquema 4д inclou els procediments següents:

 • formació i anàlisi de documentació tècnica;
 • provar un lot de productes (un sol producte);
 • acceptació i registre d’una declaració de conformitat;
 • dibuixar un únic rètol de l'adreça.

El sol·licitant genera documentació tècnica i l’analitza.

El sol·licitant realitza proves de mostres de productes (productes únics) per assegurar la confirmació de la conformitat exigida dels productes amb els requisits del reglament tècnic. Les proves de mostres de producte (productes únics) es duen a terme en un laboratori d’assaigs acreditat.

El sol·licitant elabora una declaració de conformitat i es registra en forma de notificació.

El sol·licitant sol·licitarà un únic signe de recurs, tret que el reglament tècnic prevegi el contrari.

Esquema de declaració 5д

L’esquema 5д inclou els procediments següents:

 • formació i anàlisi de documentació tècnica;
 • control de producció;
 • realitzar investigacions (proves) del tipus;
 • acceptació i registre d’una declaració de conformitat;
 • dibuixar un únic rètol de l'adreça.

El sol·licitant adopta totes les mesures necessàries perquè el procés de producció sigui estable i garanteixi la conformitat declarada dels productes fabricats als requisits del reglament tècnic, genera documentació tècnica i l’analitza.

El sol·licitant preveu control de producció.

L’organisme de certificació del producte (laboratori d’assaigs acreditat), d’acord amb el seu camp d’acreditació i en nom del sol·licitant, realitza investigacions sobre el tipus de producte d’una de les següents maneres:

 • estudi de la mostra per a la producció planificada com a model representatiu de tots els futurs productes;
 • anàlisi de la documentació tècnica, proves d’una mostra de producte o components crítics del producte.

Els resultats de la investigació tipus es registren a la conclusió (certificat de conformitat) i (o) al protocol en què el laboratori de proves acreditat dóna una avaluació de la conformitat del tipus de producte als requisits establerts.

El sol·licitant elabora una declaració de conformitat i es registra en forma de notificació.

El sol·licitant sol·licitarà un únic signe de recurs, tret que el reglament tècnic prevegi el contrari.

Esquema de declaració 6д

L’esquema 6д inclou els procediments següents:

 • formació i anàlisi de la documentació tècnica, que necessàriament inclou un certificat del sistema de gestió (còpia del certificat) emès per l’organisme de certificació dels sistemes de gestió, que confirma el compliment del sistema de gestió amb els requisits definits a la normativa tècnica;
 • control de producció;
 • proves de mostres de productes;
 • acceptació i registre d’una declaració de conformitat;
 • dibuixar un únic signe de la crida;
 • supervisar l'estabilitat del sistema de gestió.

El sol·licitant adopta totes les mesures necessàries per assegurar l’estabilitat del sistema de gestió i les condicions de producció per a la fabricació de productes que compleixin els requisits del reglament tècnic, genera documentació tècnica i l’analitza, tenint en compte que es pot establir un o diversos documents en el reglament tècnic per al seu compliment. certificació del sistema de gestió.

L’aspirant assegura el control de producció i informa l’organisme de certificació dels sistemes de gestió sobre tots els canvis previstos en el sistema de gestió.

El sol·licitant està provant mostres de productes. Les mostres de producte es proven en un laboratori de proves acreditat.

El sol·licitant elabora una declaració de conformitat i es registra en forma de notificació.

El sol·licitant sol·licitarà un únic signe de recurs, tret que el reglament tècnic prevegi el contrari.

L’organisme de certificació del sistema de gestió supervisa el funcionament d’un sistema de gestió certificat.

En cas de resultats negatius del control d’inspecció, el sol·licitant adopta una de les decisions següents:

 • suspendre la declaració de conformitat;
 • cancel·lar la declaració de conformitat.

Es fa una entrada adequada al Registre Unificat dels certificats de conformitat emesos i de les declaracions de conformitat registrades, elaborats en un sol formulari.

Taula resum de les declaracions de conformitat típiques
Número de circuit Element de circuit Aplicació Sol·licitant Document que confirma el compliment
Prova de producte, examen de tipus Avaluació de la producció Control de producció
1D mostres de producte provades pel fabricant - El fabricant fabrica el control de producció. Per a productes elaborats en massa Fabricant d’un estat membre de la Unió Duanera o d’una persona autoritzada per un fabricant estranger al territori de la Unió Duanera Declaració de conformitat per als productes produïts en massa
2D El sol·licitant la realitza la prova d'un lot de productes (un sol producte) - - Per a un lot de productes (un element) El fabricant, venedor (proveïdor) de l'estat - membre de la Unió Duanera o una persona autoritzada per un fabricant estranger al territori de la Unió Duanera Declaració de conformitat per a un lot de productes (un producte únic)
3D proves de mostres de productes en un laboratori de proves acreditat (centre) - El fabricant fabrica el control de producció. Per a productes elaborats en massa Fabricant d’un estat membre de la Unió Duanera o d’una persona autoritzada per un fabricant estranger al territori de la Unió Duanera Declaració de conformitat per als productes produïts en massa
4D provar un lot de productes (un sol producte) en un laboratori de proves acreditat (centre) - - Per a un lot de productes (un element) El fabricant, venedor (proveïdor) de l'estat - membre de la Unió Duanera o una persona autoritzada per un fabricant estranger al territori de la Unió Duanera Declaració de conformitat per a un lot de productes (un producte únic)
5D recerca de tipus - El fabricant fabrica el control de producció. Per a productes elaborats en massa Fabricant d’un estat membre de la Unió Duanera o d’una persona autoritzada per un fabricant estranger al territori de la Unió Duanera Declaració de conformitat per als productes produïts en massa
6D proves de mostres de productes en un laboratori de proves acreditat (centre) control de la certificació i inspecció del sistema de gestió per un organisme de certificació del sistema de gestió El fabricant fabrica el control de producció. Declaració de conformitat per als productes produïts en massa

Comentaris (0)

Valorat amb 0 de 5 basat en 0 vots
No hi ha registres

Escriu alguna cosa útil

 1. Un convidat.
Valoreu el material:
Fitxers adjunts (0 / 3)
Comparteix la teva ubicació
L’oficina central del Servei d’Impostos Federals de la Federació de Rússia no considera queixes contra les decisions de suspensió del registre estatal.
17:00 23-04-2021 Més detalls ...
La majoria de treballadors autònoms són utilitzats per empreses de fins a 100 treballadors (19%), i menys, per grans organitzacions amb més de 1000 treballadors (9%).
16:20 23-04-2021 Més detalls ...
A la pàgina 1C: Aula hi ha un enregistrament en vídeo d'una conferència sobre el registre de treballadors estrangers a "1C: ZUP 8" (ed. 3).
00:42 23-04-2021 Més detalls ...
El Ministeri d’Hisenda va explicar quin tipus d’IVA hauria d’aplicar una organització russa que processés les matèries primeres de peatge procedents d’un client d’un país de la UEE (República Kirguisa).
00:30 23-04-2021 Més detalls ...