El concepte d’orientació difereix del concepte de perfil de risc, l’orientació de les autoritats duaneres es realitza amb l’objectiu d’informar els funcionaris implicats en el despatx de duanes i control duaner béns i vehicles, informació sobre indicadors típics que caracteritzen diversos objectes de control duaner (béns, el seu embalatge, pes, cost, condicions de transport, ordre de moviment, etc.), així com les activitats dels participants en l’activitat econòmica estrangera.

L'orientació del contingut inclou necessàriament la informació bàsica següent:

  • període d'orientació;
  • l’abast territorial de l’orientació;
  • descripció de l'àrea de risc;
  • indicadors d’indicadors de risc.

L’estructura d’orientació és similar a l’estructura del perfil de risc, a excepció de la secció sobre l’aplicació de mesures per minimitzar els riscos orientació no pot contenir instruccions sobre l’aplicació de formularis de control duaner i altres mesures directes per minimitzar els riscos.

El projecte d'orientació el desenvolupa la divisió estructural de la FCS de Rússia, BOCADuanes de la seva àrea d’actuació de manera independent, a partir dels resultats de l’anàlisi de bases de dades electròniques, així com d’altres fonts d’informació.

L’orientació a l’esborrany de la BOCA (costums) s’envia per carta i mitjançant canals de comunicació operatius (fax, correu electrònic) a la unitat estructural del Servei Federal de Duanes de Rússia, en el sentit del qual el projecte d’orientació s’ha desenvolupat mitjançant una decisió del cap del departament competent de la BOCA (cap adjunt de duanes a càrrec de la unitat estructural de duanes pertinent).

S'hauria d’adjuntar una nota explicativa a l’orientació del projecte, justificant la necessitat de publicar l’orientació del Servei de Duanes Federal de Rússia d’acord amb el projecte.

El projecte d’orientació rebut de RTU es considera en la unitat estructural rellevant del Servei Federal de Duanes de Rússia. Si es pren la decisió sobre l’oportunitat de publicar l’orientació del FCS de Rússia, l’orientació del projecte està aprovada pel cap de la unitat estructural del FCS de Rússia.

El vice-cap de la FCS de Rússia el signen les orientacions, supervisant la unitat estructural corresponent de la FCS de Rússia i enviat a autoritats duaneresper regla general, mitjançant carta de la FCS de Rússia, així com part del programari.

Comentaris (0)

Valorat amb 0 de 5 basat en 0 vots
No hi ha registres

Escriu alguna cosa útil

  1. Un convidat.
Valoreu el material:
Fitxers adjunts (0 / 3)
Comparteix la teva ubicació
L’informe l’hauran de presentar les persones jurídiques (incloses les petites empreses), així com els empresaris individuals dedicats a l’exploració i producció de minerals (usuaris del subsòl) per a objectes d’ús del subsòl establerts sobre la base de llicències d’ús del subsòl.
18:05 23-04-2021 Més detalls ...
L’oficina central del Servei d’Impostos Federals de la Federació de Rússia no considera queixes contra les decisions de suspensió del registre estatal.
17:00 23-04-2021 Més detalls ...
La majoria de treballadors autònoms són utilitzats per empreses de fins a 100 treballadors (19%), i menys, per grans organitzacions amb més de 1000 treballadors (9%).
16:20 23-04-2021 Més detalls ...
A la pàgina 1C: Aula hi ha un enregistrament en vídeo d'una conferència sobre el registre de treballadors estrangers a "1C: ZUP 8" (ed. 3).
00:42 23-04-2021 Més detalls ...