La llista de codis de classificació pressupostària recomanats per a l'ús dels participants en l'activitat econòmica estrangera quan paguen duanes i altres pagaments al pressupost federal

Nom del tipus de pagament Codi de classificació federal d'ingressos recomanat
1 Impost sobre el valor afegit sobre les mercaderies importades a la Federació Russa 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Impostos especials sobre mercaderies importades al territori de la Federació Russa 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Drets de duana a l'exportació de cru 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Exportar drets duaners sobre gas natural 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Datoris duaners a l'exportació de productes petroliers 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Altres drets de duana d’exportació 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Quotes de duana 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Deures duaners impostospagades per persones físiques a taxes uniformes de drets, impostos o en forma de pagament total de duanes 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Pagaments anticipats contra futures duanes i altres pagaments 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Garantia en efectiu per assegurar el pagament de les duanes i altres pagaments 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Els drets d’importació (altres drets, impostos i càrrecs amb efectes equivalents) pagats d’acord amb l’apèndix núm. 5 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 el mes de maig de 2014 de l’any (import del pagament (recalculacions, endarreriments i endarreriments del pagament pertinent, inclosa per cancel·lat) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Els drets d’importació (altres drets, impostos i càrrecs amb efectes equivalents) pagats d’acord amb l’apèndix núm. 5 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 del mes de maig 2014 (penalitzacions i interessos sobre el pagament corresponent) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Drogues especials, antidumping i compensatoris pagats d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 el mes de maig de 2014 de l’any (import del pagament (recalculacions, endarreriments i endarreriments del pagament pertinent, inclòs cancel·lat) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Drogues especials, antidumping i compensatoris pagats d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de 29 del mes de maig 2014 (penalitzacions i interessos sobre el pagament corresponent) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Drets especials, antidumping previs i compensatoris previs pagats d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de maig 29 sobre 2014 de l’any (import del pagament (recalculacions, endarreriments i endarreriments del pagament pertinent, inclòs cancel·lat) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Aranzels especials, antidumping i previsions anticipades anticipades pagades d’acord amb l’apèndix núm. 8 del Tractat de la Unió Econòmica Eurasiàtica de maig 29 sobre 2014 de l’any (penalitzacions i interessos sobre el pagament corresponent) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Taxa d’ús (import pagat per les rodes vehicles (xassís) i remolcs per a ells importats a la Federació Russa, excepte els vehicles de rodes (xassís) i els remolcs per a ells importats del territori de la República de Bielorússia) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Taxa d’utilització (penalitzacions per retard de la taxa pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats a la Federació Russa, excepte vehicles de rodes (xassís) i remolcs importats del territori de la República de Bielorússia) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Taxa d’utilització (l’import de la taxa pagada pels vehicles amb rodes (xassís) i els remolcs importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Taxa d’utilització (penalitzacions per retard de l’import de la taxa pagada per vehicles de rodes (xassís) i remolcs per a ells importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Taxa d’utilització (l’import de la taxa pagada pels vehicles i remolcs autopropulsats importats a la Federació Russa, excepte els vehicles autopropulsats i els remolcs importats del territori de la República de Bielorússia) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Taxa d’utilització (l’import de la taxa pagada pels vehicles i remolcs autopropulsats per ells, importats a la Federació Russa des del territori de la República de Bielorússia) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Estat deure per a la presa de decisions preliminars sobre la classificació de les mercaderies segons la nomenclatura única de mercaderies de l'activitat econòmica estrangera de la Unió Duanera 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Deure estatal per a l’emissió de segells d’accisa amb un codi de barres bidimensional que conté l’identificador d’un sistema automatitzat d’informació estatal unificat per registrar el volum de producció i facturació d’alcohol etílic, alcohol i productes que contenen alcohol per marcar productes alcohòlics. 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Altres ingressos per compensació de despeses del pressupost federal (òrgans estatals federals, Banc de Rússia, òrgans de fons extrabugatoris estatals de la Federació Russa) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Els fons per a la disposició i venda de béns confiscats i altres béns es van convertir en ingressos de la Federació Russa (en termes de venda de reserves de material per a la propietat especificada) (altres fons de disposició i venda de béns confiscats i altres béns convertits en ingressos de la Federació Russa) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Fons pagats pels importadors a les autoritats duaneres per a l'emissió de segells especials 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Sancions (multes) per violació d’actes que constitueixen la llei de la Unió Econòmica Euroasiàtica, la legislació de la Federació Russa sobre duanes (exclosa a partir de l’1 de gener de 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Sancions (multes) per infracció de la legislació monetària de la Federació Russa i actes dels òrgans de regulació de moneda, així com la legislació de la Federació Russa en matèria de control de les exportacions (exclosa a partir de l'1 de gener de 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Sancions (multes) per infracció de la legislació de la Federació Russa sobre els fonaments del sistema constitucional de la Federació Russa, sobre el poder estatal de la Federació Russa, sobre el servei públic de la Federació Russa, sobre eleccions i referèndums de la Federació Russa, sobre el Comissari dels Drets Humans de la Federació Russa (exclòs de l'1 de gener de 2020 anys) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Sancions (multes) i altres quantitats recuperables de les persones culpables de cometre delictes i en concepte de compensació per danys a la propietat, acreditats al pressupost federal 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Altres rebuts per penalitzacions monetàries (multes) i altres quantitats per danys i perjudicis acreditats al pressupost federal 153 1 16 90010 01 6000 140
De 1 a 20 (33)

Comentaris (0)

Valorat amb 0 de 5 basat en 0 vots
No hi ha registres

Escriu alguna cosa útil

  1. Un convidat.
Valoreu el material:
Fitxers adjunts (0 / 3)
Comparteix la teva ubicació
Отчет должны сдавать юридические лица (включая малые предприятия), а также индивидуальные предприниматели, ведущие разведку и добычу полезных ископаемых (пользователи недр) по установленным объектам недропользования на основании лицензий на пользование недрами.
18:05 23-04-2021 Més detalls ...
L’oficina central del Servei d’Impostos Federals de la Federació de Rússia no considera queixes contra les decisions de suspensió del registre estatal.
17:00 23-04-2021 Més detalls ...
La majoria de treballadors autònoms són utilitzats per empreses de fins a 100 treballadors (19%), i menys, per grans organitzacions amb més de 1000 treballadors (9%).
16:20 23-04-2021 Més detalls ...